Advokat Södertälje - Advokatfirman Tihinen AB

Advokatfirman Tihinen AB specialiserade inom både svensk och finsk juridik.

"Vi företräder både företag och privatpersoner"

Liisa Thininen - Advokat

Advokatbyrån Tihinen AB - Advokat Kimmo Tihinen

Advokatbyrån Tihinen AB är aktiva på både svensk och finsk mark. Advokaterna på byrån är Liisa Tihinen och Kimmo Tihinen som båda två åtar sig uppdrag från små och stora företag samt från privatpersoner.
Affärsidén bakom advokatbyrån är att tillhandahålla unik spetskompetens när det kommer till specifika rättsområden. För en snabb, enkel och kreativ problemlösning!

Advokat Liisa Tihinen

Liisa Tihinen har under hela sitt liv velat jobba som advokat och att driva en egen advokatbyrå. 1996 var året då allting blev verklighet. Det var då som Liisa Tihinen tog initiativet till att grunda advokatbyrån Tihinen AB efter att det skett en ombildning utav juristbyrån Tihinen.

Detta kom att visa sig vara ett mycket klokt beslut då advokatbyrån sedan dess har haft stor framgång i både Finland och i Sverige. Sedan starten år 1996 har Liisa slagit sitt kloka huvud ihop med Kimmo Tihinen, som även han besitter högsta kompetens inom sitt yrke. Tillsammans har advokaterna verkligen tagit sin plats i både den finska samt svenska advokatscenen.

En avokatbyrån med internationell kompetens

Advokat Liisas Tihinen har en bred kompetens, många resurser och unik förmåga att verka internationellt, vilket innebär att byrån kan anlitas med en trygghet om de har ett brett spann av klienter med stor bredd på uppdragen. Advokatbyrån bistår dess klienter med både djupgående kunskap.

Utöver den administrativa personalen sysselsätter advokatbyrån idag två skickliga och kompetenta advokater.

Liisa Tihinen  08 544 97 666

Kimmo Tihinen 08-622 66 29

Letar du efter en Advokat i Södertälje?

Advokatbyrån grundades 1996. 
I byrån finner vi två kompetenta advokater tillsammans med  administrativ personal.
 Advokatbyråns inriktning är brottmål samt allmän juridik 

Olika typer av advokater

Det finns två olika typer av advokater som kan jobba med dig genom brottsprocessen och dessa är en offentlig försvarare och en privat försvarare.

Trots att du alltid besitter rättigheten att få rådgöra med en advokatbyrå betyder det inte att man alltid har rätten att få en advokat ersatt utav den svenska staten. Men eftersom du alltid har rätt att få företrädas av en advokat så får du i dessa fall anlita en advokat på egen hand.

Vi jobbar för dig, inte staten.

Skulle du bli beviljad att företrädas av en offentlig försvarare så betyder inte detta att advokatbyrån behöver arbeta för staten. Den advokatbyrå som utses, offentlig eller privat, jobbar för dig och ska under hela brottsprocessen framföra dina rättigheter och dina intressen i rätten. Du kan alltid namnge den advokat eller advokatbyrå du själv vill jobba med. Du berättar för polisen vilken advokatbyrå/advokat du vill ska företräda dig och sedan kommer domstolen att bestämma hurvida du har rätt att företrädas av just denna advokatbyrå som offentlig försvarare eller inte.

Rätten att kontakta en advokat innan förhör

Det är viktigt att komma ihåg att du alltid har rätt att prata och förmedla med en advokat innan ett polisförhör. Du får även samtala med en advokat innan denne blivit utsedd till din offentliga försvarare. Detta är främst vanligt då du som misstänkt redan blivit gripen för brott.

 

Advokatbyrån i Södertälje

Har man möjligheten att välja advokat är det väldigt viktigt att man tar sig tiden till att göra ett noggrant val. Advokaten man till slut bestämmer sig för måste självklart kännas bra på ett personligt plan. Av den främsta anledningen att det är viktigt att du som representeras känner dig bekväm och trygg med din valda advokat samt känner tillit inför advokatens jobb.

 

Advokatens arbete är baserat på den bild som denne bygger utav dig och detta måste du själv kunna stå bakom när det presenteras i rätten. Det är också mycket viktigt att du känner att din advokat lyssnar och tar till sig det du har att säga. Men framför allt - att advokaten tar sitt jobb på största allvar!

 

Hos advokatbyrån Tihinen är det mycket viktigt att det finns tilltro och respekt advokater och klienter sinsemellan! Det är grunden till ett lyckat sammarbete.

 

Advokatfirma Tihinen AB driver en erfaren advokatbyrå i Södertälje med spetskompetenser inom brottmål. 

Ring oss för 15 minuters kostnadsfri rådgivning.

Titta in på vårt kontor i centrala Södertälje. Eller ring oss direkt!