Advokat Södertälje - Advokatbyrån

Vi är en allmänpraktiserande byrå som jobbar i både Stockholm samt Södertälje. Vi erbjuder inledningsvis kostnadsfri rådgivning till våra kunder, detta gäller oavsett rättsområde.

Sluta vänta, kontakta oss för kostnadsfri rådgivning!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

VI ARBETAR UTIFRÅN EN BLANDNING MELLAN KOMPETENS SAMT JURIDIK

Advokatbyrån - Våra jurister är specialiserade inom brottmål, migrationsrätt, familjerätt och socialrätt

 

Advokatbyrån är verksam både i Södertälje och Stockholm. Våra jurister har stor erfarenhet inom våra specialområden samt engagemang. Hos oss kan du också alltid räkna med att din advokat är tillgänglig. Affärsidén bakom advokatbyrån är att tillhandahålla unik spetskompetens när det kommer till specifika rättsområden, för en snabb, enkel och kreativ problemlösning!

Vii har sedan juristexamen arbetat med juridik i olika former både på myndigheter och senare som advokat, detta har skapat en närapå unik insyn i hur domstolar och andra specialmyndigheter arbetar med sina ärenden och mål. Vii har vidare suttit som försvarare i några av Sveriges största brottmål och har stor erfarenhet av såväl stora som små brottmål.

Advokatbyrån får även anses ta sin plats som en av de mest erfarna inom migrationsrätt, i Sverige såsom asyl, arbetstillstånd, anknytning, förvar m.m.

Andra specialområden där vi har stor erfarenhet är socialrätt och familjerätt där vi företräder klienter i känsliga personliga situationer, ofta kan det gälla vårdnad, boende och umgänge.

 

Våra jurister besitter stor erfarenhet 

Vi är tillgängliga för våra klienter, ni kan alltid nå oss på telefon och mejl och vi har även resurser och god förmåga att verka internationellt, vilket innebär att byrån kan anlitas med stor trygghet.

Utöver den administrativa personalen sysselsätter advokatbyrån idag fem skickliga och kompetenta jurister

I byrån finner vi tre kompetenta jurister tillsammans med administrativ personal.

Advokatbyråns inriktning är brottmål, migrationsrätt, familjerätt och socialrätt. 

Olika typer av advokater

Det finns två olika typer av advokater som kan jobba med dig genom brottsprocessen och dessa är en offentlig försvarare och en privat försvarare. Trots att du alltid besitter rättigheten att få rådgöra med en advokatbyrå betyder det inte att man alltid har rätten att få en advokat ersatt utav den svenska staten. Men eftersom du alltid har rätt att få företrädas av en advokat så får du i dessa fall anlita en advokat på egen hand.

Vi arbetar för dig inte staten. Skulle du bli beviljad att företrädas av en offentlig försvarare så betyder inte detta att advokatbyrån arbetar för staten. Den advokat som förordnas arbetar för dig och ska under hela brottmålsprocessen bevaka dina rättigheter och intressen i rätten. Du kan alltid namnge den advokat eller advokatbyrå du själv vill skall representera dig. Du berättar för polisen vilken advokatbyrå/advokat du vill ska företräda dig och sedan kommer domstolen att bestämma huruvida du har rätt att företrädas av just denna advokat som offentlig försvarare eller inte.

Rätten att kontakta en advokat innan förhör

Det är viktigt att komma ihåg att du alltid har rätt att prata och förmedla med en advokat innan ett polisförhör. Du får även samtala med en advokat innan denne blivit utsedd till din offentliga försvarare. Detta är främst vanligt då du som misstänkt redan blivit gripen för brott.

 

Advokatbyrån i Södertälje

Har man möjligheten att välja advokat är det väldigt viktigt att man tar sig tiden till att göra ett noggrant val. Advokaten man till slut bestämmer sig för måste självklart kännas bra på ett personligt plan. Av den främsta anledningen att det är viktigt att du som representeras känner dig bekväm och trygg med din valda advokat samt känner tillit inför advokatens jobb. Advokatens arbete är baserat på den bild som denne bygger utav dig och detta måste du själv kunna stå bakom när det presenteras i rätten. Det är också mycket viktigt att du känner att din advokat lyssnar och tar till sig det du har att säga. Men framför allt - att advokaten tar sitt jobb på största allvar! Hos advokatbyrån är det mycket viktigt att det finns tilltro och respekt advokater och klienter sinsemellan. Det är grunden till ett lyckat samarbete.

HAR NI ADVOKATER INRIKTADE MOT FAMILJERÄTT?

Ja, Advokatbyrån är bland annat inriktade på familjerätt.

VEM BESLUTAR OM RÄTTEN TILL OFFENTLIG FÖRSVARARE I SÖDERTÄLJE?

Det är domstolen som fattar beslutet.

Advokatbyrån har stor erfarenhet som advokatbyrå i Södertälje med spetskompetenser inom brottmål.

Ring oss för 15 minuters kostnadsfri rådgivning.

KONTAKA OSS VIA FORMULÄRET SE NEDAN

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.