Våra rättsomården

Brottmål, migrationsrätt, familjerätt och socialrätt är de rättsområden som advokatbyrån tar sig an.

Sluta vänta, kontakta oss för kostnadsfri rådgivning!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vi är verksamma inom olika rättsområden

De juridiska frågor vi specialiserat oss inom:

  • Brottmål och målsägandebiträdesuppdrag
  • Migrationsrätt
  • Familjerätt med särskild inriktning mot vårdnad, boende och umgänge
  • Socialrätt, såsom LVU, LVM, LPT och LRV
Vi har alla rätten att företrädas utav en advokat då vi hamnat i en dispyt med lagen.
Begår man ett brott eller om man av någon anledning skulle hamna i den sits där man blir misstänkt för något brott så är det extremt viktigt att man kommer ihåg sina rättigheter och tar vara på sin frihet!

Alla har rätt till advokat - Känn till lagen!

Det många inte känner till är att man besitter rätten att kontakta en advokat/advokatbyrå samt att få rådgöra med en advokat du själv valt ut eller blivit tilldelad av staten. Just denna typ av advokater går under namnet brottmålsadvokat.

Vi kommer under hela processen att stå vid din sida för att bevaka dina rättigheter och biträda dig mot myndigheter eller andra motparter.

Känn till dina rättigheter!

I artikel 6 i Europeiska Konventionen fastslås att rätten att företrädas utav en advokat är en mänsklig rättighet. Detta med syftet att skydda samt bevara de mänskliga rättigheter och den grundläggande frihet (EKMR) vi alla har.

Vad gör en advokatbyrå?

En advokatbyrås huvudsakliga uppgift är att ta tillvara dig som individ med dina mänskliga rättigheter för undvika att du ska bli orättvist behandlad under processen. Det vill säga från första polisförhör, under förundersökningen och till slut en eventuell domstolsförhandling. Kom ihåg att advokatbyrån kommer att vara med dig och stå vid din sida under hela rättsprocessen, så att du informeras om dina rättigheter samt att du ska känna till hur du nyttjar din frihet till max för att inte bli särbehandlad.

Ring för 15 minuters kostnadsfri rådgivning.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.